Trực tiếp đá gà cựa dao – Philipines ngày 25/02/2020 Full

Trận đá gà số 1

Trận đá gà số 2

Trận đá gà số 3

Trận đá gà số 4

Trận đá gà số 5